Wat is Logopedie

Wat is logopedie

Logopedie is een paramedisch beroep, dat zich bezighoudt met de preventie, het onderzoek en de behandeling van alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal.

U kunt voor het volgende bij mij terecht:


Wenst u meer informatie neem dan gerust contact met mij op via:
0477 55 70 88 of info@alloo-logopedie.be

Doelgroepen voor de praktijk Alloo Logopedie

Doelgroepen

Hieronder vindt u de doelgroepen die bij mij in de praktijk aan bod komen;

Kinderen (kleuters en lagere school)

 

(Jong-) volwassenen

De werkwijze in de praktijk van Alloo Logopedie

Procedure

U contacteert mij telefonisch of via mail met uw hulpvraag. Naargelang de verkregen informatie bepalen we of het nodig is om verder onderzoek in te plannen en een eerste afspraak te maken.

Tijdens deze eerste afspraak of bij een volgende afspraak vindt het onderzoek plaats. Na onderzoek volgt een bespreking waarin wij de verzamelde gegevens overlopen, toelichten en samen zoeken naar de meest geschikte vorm van begeleiding.

Alle consultaties gebeuren na afspraak. De consultaties vinden plaats in de praktijk, op school (naargelang de geldende regels binnen de school) of aan huis (minder mobiele personen).

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve dan 24u op voorhand te verwittigen. Indien de therapie op school plaatsvindt, gelieve mij op tijd te verwittigen wanneer de therapie niet doorgaat (schooluitstap, ziekte, vrije dag,...).


Bij niet of laattijdig verwittigen zal de consultatie alsnog aangerekend worden, uitgezonderd bij overmacht.

De tarieven van Alloo logopedie

Tarieven

De officiële RIZIV-tarieven volgens de conventie zijn van toepassing:
Deze honoraria zijn van toepassing sinds 1 januari 2023.

  HONORARIA NORMALE TERUGBETALING VERHOOGDE TERUGBETALING
Bilanzitting 30’ (*) € 36,50 € 29,00 € 33,50
evolutiebilan 60' (*) € 51,50 € 40,50 € 47,00
Prestatie 30’ € 30,86 € 25,36 € 28,86
Prestatie 60’ € 61,98 € 50,98 € 57,48
Prestatie 30’ op school € 29,81 € 23,81 € 27,81

 

(*) bilanzitting=onderzoek én verwerking van de gegevens, gerekend per 30’
(*) evolutiebilan=verslag na 1 jaar behandeling i.f.v. verlenging

                                                                   

Indien niet aan de voorwaarden tot terugbetaling kan worden voldaan, dan kan men eventueel terecht bij de aanvullende verzekering. Het tarief dat via de aanvullende verzekering wordt terugbetaald is verschillend bij elke mutualiteit. Dit kunt u terugvinden onder de button ‘links’.

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.

Deze kostprijs voor logopedie (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) is wettelijk vastgelegd.

Belangrijke leeftijdsgebonden indicaties voor doorverwijzing

Indicaties voor doorverwijzing

Belangrijke leeftijdsgebonden indicaties voor doorverwijzing.

Op een bepaalde leeftijd moet het kind welbepaalde spraak- of taalpatronen hebben verworven. Is dat niet het geval, dan is logopedisch advies aangewezen, naast zo nodig een grondiger taalonderzoek.

10 maand
  • brabbelt nog weinig
18 maand
  • zegt nog geen woord of het praat bijna uitsluitend in klinkers
  • schijnt weinig taal te begrijpen
2 à 2,5 jaar
  • maakt nog geen tweewoordzinnen
3 à 4 jaar
  • maakt nog geen kleine zinnetjes
  • is grotendeels onverstaanbaar
4 à 4,5 jaar
  • kan nog geen verhaaltje of gebeurtenis vertellen
  • spreekt nog niet alle klanken goed uit
5 jaar
  • maakt nog geen goede zinnen

 

Belangrijke niet-leeftijdsgebonden indicaties voor doorverwijzing.

Onafgezien van de leeftijd kan het kind bepaalde bijzonderheden vertonen in spreken, stemgebruik, lezen, schrijven, algemeen taalgebruik.

Worden één of meer tekorten vastgesteld, dan is logopedisch advies aangewezen.

Hieronder sommen we de belangrijkste op.

Het kind

 

Op welke vier- tot vijfjarige kinderen speciaal letten?

De leeftijd van vier tot vijf jaar is minstens om twee redenen erg belangrijk:


Daarom sommen we onderstaand een aantal mogelijke tekorten nog eens extra op.

Het kind

 

In deze gevallen is logopedische begeleiding aangewezen.

Studiebegeleiding in de praktijk van Alloo Logopedie

Studiebegeleiding

Lukt het jou niet om een goede studiemethode te ontwikkelen? Loopt je planning steeds fout of heb je helemaal geen planning? Dan is studiebegeleiding zeker iets voor jou!


Studiebegeleiding is het aanleren van studievaardigheden. Op welke manier wordt het best gestudeerd? Hoe wordt de aanwezige studietijd het best benut? Er wordt steeds gewerkt vanuit de persoonlijkheid van de leerling., waardoor bij elk individu een andere aanpak nodig is.


Om een ander studiegedrag aan te leren, heb je een vaste coach nodig om je daarin te begeleiden. Vanuit de relatie opbouw tussen leerling en coach kan je het studiegedrag veranderen.


Niettegenstaande zijn bij studiebegeleiding de motivatie en de inzet van de leerling onontbeerlijk om het geheel te doen slagen.


Interesse of vragen over studiebegeleiding, contacteer dan gerust Alloo Logopedie voor meer informatie.

Waar is Alloo Logopedie gelegen

Ligging


Dorpsstraat 154
8340 Sijsele - Damme
  050 67 89 14 / 0477 55 70 88
  info@alloo-logopedie.be

 

Contacteer Alloo Logopedie

Contact

Via dit contactformulier kunt u ons gerust uw vragen laten weten.
Wij proberen u dan zo snel mogelijk terug te contacteren met een gepast antwoord.

Dorpsstraat 154
8340 Sijsele - Damme
  050 67 89 14 / 0477 55 70 88
  info@alloo-logopedie.be


 

Contact

Bedankt alvast voor het doorsturen van uw vraag, wij beantwoorden dan ook zo spoeding mogelijk uw mail. Mocht u verder nog vragen hebben aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Met de meest vriendelijke groeten,
Barbara Alloo

Dorpsstraat 154
  050 67 89 14 / 0477 55 70 88
  info@alloo-logopedie.be


Contacteer Alloo Logopedie

Vakantieplanning zomer

Geachte heer/mevrouw,

Over een aantal weken zit het schooljaar er weer op. Daarna volgt een deugdoende vakantie, die iedereen ten volle zal hebben verdiend. Tijdens deze periode, zal echter ook een kleine inspanning moeten worden geleverd. De resultaten die werden opgebouwd, moeten ook tijdens de vakantie verder gestimuleerd en onderhouden worden. De behandelingen die normaal op school doorgaan, worden tijdens de vakantie verder gezet in de praktijk.

U kunt hieronder aanduiden op welke momenten u/uw kind aanwezig kan zijn tijdens de vakantie. Gelieve niet te beperkt te zijn in uw keuze en mij wat ruimte te geven, zodat ik uit meerdere momenten kan kiezen.

Gelieve onderstaand formulier tegen ten laatste donderdag 22 juni 2023 in te vullen en door te sturen. Indien de streefdatum niet haalbaar is, gelieve mij hierover te contacteren.

De laatste week van juni ontvangt u dan uw persoonlijke uurregeling voor de vakantie.

Nog eens ter herinnering, onverwittigde afwezigheden worden aangerekend!! Afwezigheden worden ten laatste de dag voor de behandeling gemeld, uitgezonderd bij overmacht.

Vriendelijke groeten,
Barbara Alloo
T. 050 67 89 14 - 0477 55 70 88 - info@alloo-logopedie.be
WOENSDAG 19.07.23  EN  DONDERDAG 20.07.23

MAANDAG 24.07.23  TEM  VRIJDAG 28.07.23
(niet mogelijk tussen 9u30 en 11u45)

MAANDAG 31.07.23  TEM  VRIJDAG 04.08.23

MAANDAG 07.08.23  TEM  VRIJDAG 11.08.23
(niet mogelijk tussen 9u30 en 11u45)

WOENSDAG 16.08.23  TEM  VRIJDAG 18.08.23

MAANDAG 21.08.23  TEM  VRIJDAG 25.08.23

MAANDAG 28.08.23  TEM  DONDERDAG 31.08.23
(maandag, dinsdag en woensdag niet mogelijk tussen 9u30 en 11u45)